CONTACT US General Inquiries and questions:info@nycscorp.com

New York, U.S.


3609 Main Street, Unit 201,
Flushing, NY 11354
Phone:      1-347-620-NYCS (6927)
                1-646-751-8125
Fax:          1-914-610-3628
Contact:     Savanna

New Jersey, U.S.


50 Division Street, Suite 501,
Somerville, NJ 08876
Phone:      1-908-500-1870
Fax:          1-908-333-4663
Contact:     Norman Gibbs

Japan


84 Waseharaaza-machi, Kikuta-machi,
Koriyama, Fukushima, Japan
Phone:       81-24-958-1396
Fax:           81-24-958-1396
Contact:     Yuriko

China


3-5-2 Mei jing ge, Zhu jiang hua yuan, Zhi gang da dao,
Yang jia ping, Jiu Long Po, Chong Qing, China
Phone:       86-133-202-60059
                 950-135-989-9981
Contact:     Ye Hua Luo